تختخوابشو؛ از «ت» تا «واو»!

Sunday، ۴ Aabaan ۱۳۹۹

  • تاریخچۀ تختخوابشو:

در عصر حاضر زندگی‌ در خانه‌ای بزرگ با اتاق‌های متعدد نه اجبار، بلکه برای بسیارانی یک انتخاب است. چرا که مشغله‌های انسان معاصر، علی‌الخصوص «آدم ایرانی» کمتر فرصتِ در خانه ‌ماندن را به افراد می‌دهد و اقتصاددانان نیز معتقدند به‌جای هزینه‌ای هنگفت برای خرید خانه‌ای دراندشت، بهتر آن است تا این سرمایه را به چرخۀ اقتصاد خانواده‌مان برگردانیم. بااین‌همه معنای این حرف‌ها این نیست که ما امروزه‌روز از راحتی گریزانیم، برعکس بیش از همیشه وقتی به خانه برمی‌گردیم، به آسایش و ادواتی محتاجیم که دمی آسایش را برایمان به ارمغان بیاورند. مبل تختخوابشو در این بین معمولاً یک محصول «دو سر فایده» است، هم حواسش به جیب صاحبان خانه‌های کوچک و اتاق‌های کم‌جا هست و هم نیم‌نگاهی به جایگزینی خود با مبل‌های راحتی جاگیر است. تاریخچۀ ابداع، تولید و فراگیرشدن تختخوابشو («مبل تختخوابشو» یا «کاناپۀ تخت‌شو») ارزش دیدن دارد. در این ویدئوی کوتاه سرگذشت مبل تختخوابشو و سیر تغییر و تطورش را با هم ببینیم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • برگرفته از «خوگر» با دخل و تصرف.